Mediation

Mediation

Mediation

Mediation is het oplossen van conflicten met behulp van een neutrale en onafhankelijke conflictbemiddelaar (de mediator). De bemiddeling is vooral nuttig als de communicatie verstoord is, als rechtstreekse onderhandeling tussen de partijen belemmerd wordt door een wederzijds gebrek aan vertrouwen, of als er sprake is van een escalatie.
Als mediator doen wij geen uitspraken maar begeleiden wij de onderhandelingen tussen de conflictpartijen. Dit kunnen zowel bedrijven, organisaties alsook particulieren zijn. Het doel van onze bemiddeling is te komen tot een gezamenlijke en optimale oplossing van het conflict. Mediation biedt vaak een aantal voordelen in vergelijking met het zoeken naar een oplossing via juridische procedures. Mediation opdrachten aanvaarden wij als onafhankelijk mediator ook van opdrachtgevers die geen andere dienstverleningen van ons verlangen dus als een incidentele opdracht.